informácie

Informácie

MÝTY A FAKTY
PRE OBETE

Prežívanie útoku
Následky útoku

PRE BLÍZKYCH

Ako môžete pomôcť .
Čomu sa vyhnúť?

PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

na obsahu sa pracuje
O SEXUÁLNOM NÁSILÍ
na obsahu sa pracuje
NON STOP POHOTOVOSŤ

NON STOP Pohotovosť

Nižšie uvedené kontakty môžete kontaktovať podľa uvedených informácií.
112Vytočením čisla 112 sa kdekoľvek v Európe spojíte s operátorom, ktorý bude riešiť Váš problém

0800 212 212Non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie

116 111Detská linka istoty, bezplatná, non-stop www.ldi.sk

0903 519 550Krízová non-stop linka, prevádzkuje Aliancia žien Slovenska

055/625 62 37
0911 440 808
Ak zažívate násilie zo strany svojho (ex)partnera, pracovné dni, 09:00 - 16:00 www.FENESTRA.sk

0850 111 321
0944 254 459
Informuje o službách pre obete a prístupe k nim, v prac. dňoch 10:00 - 14:00 volajúci platí polovicu miestneho hovorného, záznamník s možnosťou spätného zavolania www.POMOCOBETIAM.sk
PORADENSTVO

PORADENSTVO

V týchto organizáciách Vám podajú pomocnú ruku
CELOSLOVENSKÉ
 • INŠTITÚT PRIJATIA IPCKO.SK
  IPčko.sk denne poskytuje psychologickú pomoc, sociálne, právne ako aj osobnostno-rozvíjajúce poradenstvo i podporu ale hlavne priateľské sprevádzanie tým, ktorí sa ocitli v ťažkej, pre nich nezvládnuteľnej, situácii. Naši dobrovoľníci sú k dispozícii online a prostredníctvom chatu pomáhajú tým, ktorí sa trápia, cítia sa sami, ťažko, nevedia na koho sa obrátiť.
  Poskytujú: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Krízové centrum, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia, psychologické sprevádzanie a podporu.
  www.IPCKO.sk | ipcko@ipcko.sk

 • LINKA DETSKEJ ISTOTY (Unicef)
  Z podnetu predsedníctva SV UNICEF sa od r. 1996 začal realizovať na Slovensku národný projekt Linka detskej istoty ako iniciatíva na podporu detských práv na Slovensku.
  Poskytujú: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Telefonická linka pomoci, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia
  www.LDI.sk | 116 111 (Detská linka) / 116 000 (Nezvestné deti) | potrebujem@pomoc.sk

 • LINKA DETSKEJ DOVERY
  Linka detskej dôvery poskytuje telefonické a internetové poradenstvo. Poznajú a využívajú ju predovšetkým deti z Prešovského a Košického kraja, má však celoslovenskú pôsobnosť.
  Poskytujú: Telefonická linka pomoci, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia
  www.LINKADETI.sk | 055/234 72 72 (14-20:00) | jamriskova@bratislava.sk
 • Bratislavský kraj
 • KRÍZOVÉ CENTRUM MAGISTRÁTU (Bratislava)
  Kapacita krízového centra je 49 miest, 46 miest je určených na pobytovú starostlivosť, z toho šiestimi miestami pokrývame rozhodnutie súdu o výchovnom alebo predbežnom opatrení súdu. Tri miesta sú vyhradené pre ambulantnú klientelu.
  Poskytujú: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Krízové centrum, Telefonická linka pomoci, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia, Ubytovanie, liečebno- výchovné poradenstvo
  www.KRIZOVECENTRUMBA.sk | 02/62250035 | jamriskova@bratislava.sk

 • MAJÁK NÁDEJE (Bratislava)
  Krízové centrum Maják Nádeje poskytuje sociálne služby ambulantnou a inštitucionálnou formou.
  Poskytujú: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Krízové centrum, Krízová intervencia, Ubytovanie
  www.MAJAK-NADEJE.sk | 02/52626701 | majaknadeje@stonline.sk
 • Trnavský kraj
 • Trnavská arcidiecézna charita (Trnava, Sereď, Pieštany)
  Služby centra sú určené všetkým, rodinám, jednotlivcom a komunitám pri prekonávaní rôznych nepriaznivých životných situácií s ohľadom na zachovanie ľudskej dôstojnosti a rozvoj osobnosti prijímateľa pomoci.
  Poskytujú: Sociálne poradenstvo, Krízová intervencia www.CHARITATT.sk | 0948 944 449 | katarina.pazitkova@chritatt.sk

 • JOZEFÍNUM (Trnava)
  Ide o zariadenie sociálnej služby s celoročnou pobytovou formou a ambulantnou poradenskou činnosťou. 
  Poskytujú: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Krízové centrum, Telefonická linka pomoci, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia, Ubytovanie
  www.JOZEFINUM.sk | 033 5577 166 (nonstop) | jozefinum@gmail.sk
 • Nitriansky kraj
 • SKC DOTYK (Beckov)
  Hlavnou činnosťou občianskeho združenia je poskytovanie komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a obetiam domáceho násilia.
  Poskytujú: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Krízové centrum, Telefonická linka pomoci, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia, Ubytovanie
  www.DOTYK.sk | 903704784 (nonstop) | dotyk@centrum.sk

 • CENTRUM SLNIEČKO (Nitra)
  Hlavnou misiou Slniečka je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným , zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia , obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.
  Poskytujú: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Krízové centrum, Telefonická linka pomoci, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia, Ubytovanie, psychoterapia, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia
  www.CENTRUMSLNIECKO.sk | 0917545808 (poradňa) 0905511512 (krízová linka) | poradna@centrumslniecko.sk
 • Banskobystrický kraj
  Žilinský kraj
  Košický kraj
 • ŽENA V TIESNI (Martin)
  Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch, s prevádzkou Krízovej linky. Špecializované pracovisko sa komplexne zaoberá násilím páchanom na ženách, v rámci Žilinského kraja a Slovenska. Poskytuju: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Krízové centrum, Telefonická linka pomoci, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia.
  www.zenavtiesni.sk | 0907 346 374 | oz.zenavtiesni@tipnet.sk

 • Detské krízové centrum Náruč (Žilina)
  DKC Náruč je pobytové zariadenie na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom pôsobiace v Žilinskom regióne.
  Poskytujú: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Krízové centrum, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia, Ubytovanie
  www.NARUC.sk | 948578053 | naruc@naruc.sk  
  E-poradna: www.naruc.sk/e-poradna/
 • Prešovský kraj
 • PROGRESFEM (Poprad)
  Poskytovanie komplexného špecializovaného sociálneho poradenstva ženám a ich deťom, na ktorých je páchané násilie a rodovo- podmienené násilie v partnerských vzťahoch. Poskytujeme: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Telefonická linka pomoci, Krízová intervencia
  www.PROGRESFEM.sk | 0908 121 427, 0919 235 820 (bezplatne, prac. dni 08:00 - 16:00) | progresfem@progresfem.sk 

 • POMOC RODINE (Michalovce)
  Poskytujú: Právne poradenstvo, Psychologické poradenstvo, Sociálne poradenstvo, Krízové centrum, Telefonická linka pomoci, Internetová linka pomoci, Krízová intervencia
  www.POMOCRODINE.sk | 056/6884473, 0911 084473 | pomocrodine@centrum.sk